các hạng mục giải 2019

Giải thưởng VĐV Nam của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên nam của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng VĐV Nữ của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên nữ của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

 

Đội tuyển của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đội tuyển của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

Đồng đội của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đội tuyển của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng HLV của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Huấn luyện viên của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng VĐV trẻ của năm

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên trẻ của năm” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

happyluke sẽ được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải Tiền thưởng 50.000.000 VNĐ : 50% được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải, 50% sẽ được sử dụng cho hoạt động từ thiện. (Trường hợp tác phẩm đạt giải nhưng không xác định được tác giả thì giải thưởng được chuyển toàn bộ sang mục đích từ thiện) Đối tượng, thời điểm và cách thức sử dụng phần thưởng này sẽ do Ban Tổ chức quyết định, với sự tư vấn, giám sát của Tổng cục TDTT.

 

Giải thưởng VĐV được yêu mến nhất

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên được yêu mến nhất” nhận được:

happyluke cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng thành tựu cống hiến trọn đời

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Thành tựu cống hiến trọn đời” nhận được:

happyluke và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng “VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc”

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc” nhận được:

happyluke và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

 

Giải thưởng “HLV nước ngoài của năm”

Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “HLV nước ngoài của năm” nhận được:

happyluke và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ