Bình chọn: Vận động viên trẻ xuất sắc nhất

Trần Hưng Nguyên

Mã số bình chọn: 32

(VĐV môn Bơi, 16 tuổi, 2 HCV , phá 1 kỷ lục SEA Games)

https://webthethao.vn/profile-van-dong-vien-sea-games/tran-hung-nguyen-tai-nang-thien-bam-tren-duong-dua-xanh-111545.htm

Để bình chọn mời bạn truy cập địa chỉ: http://binhchon.entseven.com

(VĐV môn Bơi, 16 tuổi, 2 HCV , phá 1 kỷ lục SEA Games)

Giải thưởng Vận động viên trẻ xuất sắc nhất

Vòng 1:

Hội đồng bình chọn và các cơ quan chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ đề cử các ứng viên cho mỗi hạng mục giải thưởng. Phù hợp với diễn biến các hoạt động thể thao và sự đáp ứng các tiêu chí đề cử, danh sách các Ứng viên có thể được Hội đồng bình chọn cập nhật theo từng thời điểm trong quá trình bình chọn cho tới thời điểm bắt đầu cuộc họp Hội đồng bình chọn để bỏ phiếu bầu ứng viên vào Vòng 2 và lựa chọn người chiến thắng ở mỗi hạng mục giải thưởng.

  • Người hâm mộ sẽ tham gia bình chọn 01 ứng viên từ danh sách các ứng viên Hội đồng bình chọn đã đề cử để lọt vào Vòng 2, bằng hình thức như quy định tại Điều VIII trong Điều lệ này. Ứng viên của mỗi hạng mục giải thưởng có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất do người hâm mộ bình chọn là tổng số lượng bình chọn theo thống kê bằng hình thức tổng đài từ hệ thống của nhà cung cấp và thống kê bằng hình thức bình chọn trên website của chương trình sẽ vào Vòng 2. Trường hợp có 02 ứng cử viên có số lượt bình chọn tin nhắn cao nhất và bằng nhau, kết quả sẽ căn cứ vào thời gian mà tin nhắn bình chọn cuối cùng đến sớm hơn được ghi nhận trên hệ thống.
  • Hội đồng bình chọn sẽ bỏ phiếu bầu 02 ứng viên từ danh sách các ứng viên được đề cử (không bao gồm ứng viên được chọn bằng hình thức người hâm mộ bình chọn) để vào Vòng 2. 02 ứng cử viên có số bầu cao nhất của Hội đồng bình chọn sẽ được chọn vào Vòng 2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên có số phiếu ngang bằng cho một vị trí bầu chọn thì căn cứ vào số lượng bình chọn bằng tin nhắn thông qua tổng đài và website bình chọn trước đó, ứng viên nào có số lượng tin nhắn bình chọn cao hơn và/hoặc sẽ được chọn.

Vòng 2:

Hội đồng bình chọn bỏ phiếu kín đối với 03 ứng viên đã vượt qua vòng 1 để chọn ra 01 ứng viên chiến thắng duy nhất của mỗi hạng mục. Ứng cử viên được số phiếu bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên có số phiếu ngang bằng thì căn cứ vào số lượng bình chọn bằng tin nhắn thông qua tổng đài và website bình chọn trước đó, ứng viên nào có số lượng tin nhắn bình chọn cao hơn sẽ được chọn.

cum logo-07