Bình chọn: HLV Nước Ngoài của năm

HLV Hoàng Quốc Huy

Mã số bình chọn: 62

(HLV người Trung Quốc, bơi, dẫn dắt học trò đoạt 5 HCV, phá 3 kỷ lục, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30)

Để bình chọn mời bạn truy cập địa chỉ: http://binhchon.entseven.com

(HLV người Trung Quốc, bơi, dẫn dắt học trò đoạt 5 HCV, phá 3 kỷ lục, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30)

Giải thưởng HLV Nước Ngoài của năm